Saturday, November 1, 2008

Aku bersma sekotak buku yang baru kuterbitkan: Siri Cerita Rakyat dan Siri Cerita Teladan. Kedua-dua siri tersebut hasil karya dan penerbitanku sendiri, setelah hampir 50 tahun sebagai penulis. Karya tersebut terdapat nilai-nilai murni, sesuai untuk bacaan kanak-kanak dan sebagai perpustakaan keluarga.

No comments: